Convocatòria d’ajuts ZerosetBCN 2024

Des de ZerosetBCN obrim un any més la convocatòria d’ajuts a projectes per l’any 2024. La convocatòria restarà oberta fins el dia 25 de febrer de 2024. Per presentar un projecte cal enviar la següent documentació a zerosetBCN@aspb.cat:

 1. Una breu presentació de l’organització (última memòria, prospecte explicatiu o similar).
 2. Una presentació del projecte segons el formulari (en català o castellà) que inclou: les característiques del projecte així com l’import que es sol·licita amb una breu descripció de les previsions de despesa que composen el destí de l’ajut (a tall d’exemple en la darrera convocatòria es varen finançar per terme mig projectes d’import aproximat entre 3.000 i 4.000 €)
 3. El compte corrent acreditat de l’organització mitjançant certificat de l’entitat financera o aportant últims rebuts domiciliats.

La convocatòria convida a ONG fiables i solvents a presentar projectes a finançar. Els projectes a considerar seran preferentment noves iniciatives. En cas de demanar finançament per projectes en marxa, cal fer constància explícita dels nous objectius que es volen assolir.

A la pròxima Assemblea Ordinària Anual de ZerosetBCN, els socis i sòcies triaran per votació el/els projectes finançats d’entre els candidats presentats. Durant el mes següent a la celebració de l’assemblea del ZerosetBCN es notificarà a les associacions candidates la decisió presa i es desemborsarà l’import de l’ajut.

Les associacions finançades hauran de presentar les memòries tècniques i econòmiques corresponents al projecte finançat a ZerosetBCN (no mes enllà del 15 de desembre de 2024) per tal de justificar l’ajut; aquest és un requisit per poder tornar a demanar finançament en futures convocatòries. Se sol·licitarà també una breu descripció del projecte i els seus assoliments per presentar a la següent Assemblea Ordinària Anual de ZerosetBCN.

BUTLLETÍ ZEROSETBCN 2023

Portada del butlletí núm. 26

Ja tenim el butlleti zeroset 2023, nou butlletí anual, el número 26, en el que trobareu el resum de les accions més destacades que hem portat a terme durant l’últim any:

 • Un resum dels temes tractats a la última assemblea de socis i sòcies.
 • Els projectes que finançarem durant aquest any
 • L’editorial del butlletí, “Fer-nos preguntes ja és una resposta”
 • I altres informacions d’interès, que us ajudaran a conèixer, qui som i què fem

Us convidem a conèixer la nostra associació

Convocatòria d’ajuts ZerosetBCN 2023

Des de ZerosetBCN obrim un any més la convocatòria d’ajuts a projectes per l’any 2023. La convocatòria restarà oberta fins el dia 27 de gener de 2023. Per presentar un projecte cal enviar la següent documentació a zerosetBCN@aspb.cat:

 1. Una breu presentació de l’organització (última memòria, prospecte explicatiu o similar).
 2. Una presentació del projecte segons el formulari (en català o castellà) que inclou: les característiques del projecte així com l’import que es sol·licita amb una breu descripció de les previsions de despesa que composen el destí de l’ajut (a tall d’exemple en la darrera convocatòria es varen finançar per terme mig projectes d’import aproximat entre 3.000 i 4.000 €)
 3. El compte corrent acreditat de l’organització mitjançant certificat de l’entitat financera o aportant últims rebuts domiciliats.

La convocatòria convida a ONG fiables i solvents a presentar projectes a finançar. Els projectes a considerar seran preferentment noves iniciatives. En cas de demanar finançament per projectes en marxa, cal fer constància explícita dels nous objectius que es volen assolir.

A la pròxima Assemblea Ordinària Anual de ZerosetBCN, els socis i sòcies triaran per votació el/els projectes finançats d’entre els candidats presentats. Durant el mes següent a la celebració de l’assemblea del ZerosetBCN es notificarà a les associacions candidates la decisió presa i es desemborsarà l’import de l’ajut.

Les associacions finançades hauran de presentar les memòries tècniques i econòmiques corresponents al projecte finançat a ZerosetBCN (no mes enllà del 15 de desembre de 2023) per tal de justificar l’ajut, aquest és un requisit per poder tornar a demanar finançament en futures convocatòries. Se sol·licitarà també una breu descripció del projecte i els seus assoliments per presentar a la següent Assemblea Ordinària Anual de ZerosetBCN.

ELS SOCIS I SÒCIES DE ZEROSETBCN APROVEN ELS NOUS AJUTS DEL 2022

Assemblea ZerosetBCN 2022

ZEROSETBCN som una associació de treballadors i treballadores municipals per la cooperació i la solidaritat, creada l’any 2000. Amb una aportació mensual, que es dedueix de la nòmina, cada any les sòcies i socis de Zeroset valoren i escullen els projectes que s’ajudaran a finançar. Són  projectes solidaris de cooperació internacional i també d’ entitats socials de la ciutat.

En aquests anys Zeroset BCN hem ajudat 50 projectes i hem transferit més de 150.000 €. S’han finançat projectes socials i de salut a Gambia, Sierra Leone, República del Congo, Bolívia, Moçambic, Mali, El Salvador, Nepal, Guatemala… així com la campanya “La gent de la casa Gran amb els refugiats” a favor d’Open Arms. També hem  concedit ajuts a moltes organitzacions socials de la ciutat com el Casal dels Infants del Raval, Hospital sant Joan de Déu, Arrels Fundació, Associació Rauxa, Medicus Mundi…

El passat 16 de març l’Assemblea va decidir que els projectes a subvencionar aquest any serien:

Aliança per l’esport a Louga (Senegal). El projecte consisteix en organitzar un casal d’estiu esportiu amb voluntaris/es del Club de futbol Rosario Central de Catalunya, durant l’agost a un barri de Louga El casal d’estiu s’adreçarà a uns 100 nens i nenes del barri de 5 a 12 anys. Les activitats estaran dirigides per voluntaris i voluntàries de Rosario Central i joves del barri que rebrien una formació prèvia. A més de millorar la qualitat de vida de nens i joves de Louga, el projecte també pretén tenir  impacte entre els joves de la Verneda i la Pau (on està radicat el Club de futbol) i farà que augmenti la seva sensibilitat i coneixement sobre el fenomen de la migració.

Pont Solidari i Pont Alimentari. És un projecte del Banc de Recursos que es desenvolupa a Barcelona, amb l’objectiu de reduir el malbaratament de recursos (alimentaris i no alimentaris) en benefici del planeta i de la salut de la població; Ofereix recursos a persones en situació de vulnerabilitat, ja sigui en aliments o en materials digitals necessaris (ordinadors, tablets, etc) per reduir les possibilitats de quedar excloses de la societat. El projecte preveu estendre la xarxa d’aprofitament d’aliments i la reutilització de materials, millorar-ne la difusió i augmentar el nombre d’empreses col·laboradores.

ESPAI ASID, cobertura habitacional per a joves migrats sols. Es tracta d’un altre projecte local  per ajudar els joves migrats sols que en arribar a la majoria d’edat es troben en situació d’exclusió social severa. El projecte ofereix  cobertura residencial i de necessitats bàsiques a jove migrat sol en situació d’exclusió residencial i vinculat a ‘PROLLEMA, ensenyant llengua materna’, mitjançant residència lingüística temporalitzada a 12 mesos a la Nau Bostik, present al barri de la Sagrera.

Us convidem a fer-vos socis de ZEROSET BCN. Us permetrà participar en un espai solidari de gent de la casa i, quants més siguem més riurem que, en aquest cas, vol dir més projectes i entitats a les quals donar un cop de mà. Informeu-vos del funcionament i activitat de ZerosetBCN, es pot consultar el web https://zeroset.barcelona/, el compte de Twitter @ZerosetBCN o contactar amb  zerosetBCN@aspb.cat.

Convocatòria d’ajuts ZerosetBCN 2022

Des de ZerosetBCN obrim un any més la convocatòria d’ajuts a projectes per l’any 2022. La convocatòria restarà oberta fins el dia 13 de febrer de 2022. Per presentar un projecte cal enviar la següent documentació a zerosetBCN@aspb.cat:

 1. Una breu presentació de l’organització (última memòria, prospecte explicatiu o similar).
 2. Una presentació del projecte segons el formulari (en català o castellà) que inclou: les característiques del projecte així com l’import que es sol·licita amb una breu descripció de les previsions de despesa que composen el destí de l’ajut (a tall d’exemple en la darrera convocatòria es varen finançar per terme mig projectes d’import aproximat entre 3.000 i 4.000 €)
 3. El compte corrent acreditat de l’organització mitjançant certificat de l’entitat financera o aportant últims rebuts domiciliats.

La convocatòria convida a ONG fiables i solvents a presentar projectes a finançar. Els projectes a considerar seran preferentment noves iniciatives. En cas de demanar finançament per projectes en marxa, cal fer constància explícita dels nous objectius que es volen assolir.

A la pròxima Assemblea Ordinària Anual de ZerosetBCN, que se celebrarà el 16 de març, els socis i sòcies triaran per votació el/els projectes finançats d’entre els candidats presentats. Durant el mes següent a la celebració de l’assemblea del ZerosetBCN es notificarà a les associacions candidates la decisió presa i es desemborsarà l’import de l’ajut.

Les associacions finançades hauran de presentar les memòries tècniques i econòmiques corresponents al projecte finançat a ZerosetBCN (no mes enllà del 15 de desembre de 2022) per tal de justificar l’ajut, aquest és un requisit per poder tornar a demanar finançament en futures convocatòries. Se sol·licitarà també una breu descripció del projecte i els seus assoliments per presentar a la següent Assemblea Ordinària Anual de ZerosetBCN.

Convocatòria d’ajuts ZerosetBCN 2021

Un altre any, des del ZerosetBCN obrim de nou la convocatòria d’ajut de projectes per l’any 2021. La convocatòria restarà oberta fins el dia 5 de febrer de 2021. Per presentar un projecte cal enviar la següent documentació a zerosetBCN@aspb.cat:

  1. Una breu presentació de l’organització (última memòria, prospecte explicatiu o similar).
  2. Una presentació del projecte segons el formulari (en català o castellà) que inclou: les característiques del projecte així com l’import que es sol·licita amb una breu descripció de les previsions de despesa que composen el destí de l’ajut (a tall d’exemple en la darrera convocatòria es varen finançar per terme mig projectes d’import aproximat entre 3.000 i 4.000 €)
  3. El compte corrent acreditat de l’organització mitjançant certificat de l’entitat financera o aportant últims rebuts domiciliats.

La convocatòria convida a ONG fiables i solvents a presentar projectes a finançar. Els projectes a considerar seran preferentment noves iniciatives. En cas de demanar finançament per projectes en marxa, cal fer constància explícita dels nous objectius que es volen assolir.

A la pròxima Assemblea Ordinària Anual de ZerosetBCN els socis i sòcies triaran per votació el/els projectes finançats d’entre els candidats presentats. Durant el mes següent a la celebració de l’assemblea del ZerosetBCN es notificarà a les associacions candidates la decisió presa i es desemborsarà l’import de l’ajut.

Les associacions finançades hauran de presentar les memòries tècniques i econòmiques corresponents al projecte finançat a ZerosetBCN (no mes enllà del 15 de desembre de 2021) per tal de justificar l’ajut, aquest és un requisit per poder tornar a demanar finançament en futures convocatòries. Se sol·licitarà també una breu descripció del projecte i els seus assoliments per presentar a la següent Assemblea Ordinària Anual de ZerosetBCN.

BUTLLETÍ ZEROSETBCN 2020

Portada del butlletí núm. 24

Editem un nou butlletí anual, i ja en portem 24, amb el resum de les accions més destacades que hem portat a terme durant l’últim any.

 • Trobareu un resum dels temes tractats a la última assemblea de socis i sòcies.
 • Els projectes que finançarem durant aquest any
 • La visita als 2 projectes locals que vàrem finançar l’any 2019
 • L’editorial del butlletí, “COVID19. Emergència de salut i social, global”

Us convidem a conèixer la nostra associació

Resolució de la convocatòria ZerosetBCN 2020

Assemblea zerosetbcn el 5 de març de 2020

Enguany s’han rebut un total de 20 projectes, 9 internacionals i 11 locals. El 5 de març de 2020 ens vàrem reunir en assemblea per tal de votar els projectes a subvencionar en aquesta convocatòria, que seran 3, 2 projectes locals i 1 d’àmbit internacional, que rebran 3.500 euros cadascú.

En total es finançaran 3 projectes per un import de 10.500 euros

Els 2 projectes locals escollits son:

 • Projecte de prevenció del maltractament a les persones grans de la Fundació Provea (Pro Vellesa Autònoma)
 • Joves x joves; lluita contra la vulneració de drets del jovent tutelat de Punt de Referència.

El projecte internacional escollit es:

 • Aula de apoyo para alumnos con discapacidades de la comunidad de Yúcul, a San Ramón, Nicaragua de l’associació el Sueño de la Campana

Enhorabona als projectes subvencionats i gràcies. Animem als projectes que enguany no han estat seleccionats a presentar-se a futures convocatòries.

Convocatòria d’ajuts ZerosetBCN 2020

Un altre any, des del ZerosetBCN obrim de nou la convocatòria d’ajut de projectes per l’any 2020. La convocatòria restarà oberta fins el dia 31 de gener de 2020. Per presentar un projecte cal enviar la següent documentació a zerosetBCN@aspb.cat:

 1. Una breu presentació de l’organització (última memòria, prospecte explicatiu o similar).
 2. Una presentació del projecte segons el següent formulari (https://www.zeroset.barcelona/wp-content/uploads/2019/12/Sol.licitud-Convocatoria2020-5.doc) que inclou: les característiques del projecte així com l’import que es sol·licita amb una breu descripció de les previsions de despesa que composen el destí de l’ajut (a tall d’exemple en la darrera convocatòria es varen finançar per terme mig projectes d’import aproximat entre 3.000 i 4.000 €)
 3. El compte corrent acreditat de l’organització mitjançant certificat de l’entitat financera o aportant últims rebuts domiciliats.

La convocatòria convida a ONG fiables i solvents a presentar projectes a finançar. Els projectes a considerar seran preferentment noves iniciatives. En cas de demanar finançament per projectes en marxa, cal fer constància explícita dels nous objectius que es volen assolir.

A la pròxima Assemblea Ordinària Anual de ZerosetBCN els socis i sòcies triaran per votació el/els projectes finançats d’entre els candidats presentats. Durant el mes següent a la celebració de l’assemblea del ZerosetBCN es notificarà a les associacions candidates la decisió pressa i es desemborsarà l’import de l’ajut.

Les associacions finançades hauran de presentar les memòries tècniques i econòmiques corresponents al projecte finançat a ZerosetBCN (no mes enllà del 15 de desembre de 2020) per tal de justificar l’ajut, aquest és un requisit per poder tornar a demanar finançament en futures convocatòries. Se sol·licitarà també una breu descripció del projecte i els seus assoliments per presentar a la següent Assemblea Ordinària Anual de ZerosetBCN.

Resolució de la convocatòria ZerosetBCN 2018

Enguany s’han rebut un total de 26 projectes, 9 internacionals i 17 locals. El passat 26 de març ens vàrem reunir en Assemblea i es van votar els projectes a subvencionar que seran 5 (3 internacionals i 2 locals). Els 2 projectes locals i 1 d’internacional rebran 4.000 euros cadascún. A més, l’Agència de Salut Pública de Barcelona fa una donació que finançarà amb 5.000 euros cada un dels altres 2 projectes d’àmbit internacional.

En total es finançaran 5 projectes per un import de 22,000 euros.

Els 3 projectes internacionals escollits són:

 • “Cors Valents, infants que neixen amb problemes de cor en situació de refugiats” de la Fundació Coravant. Sàhara occidental
 • “Violència Zero: Mobilitzant a les associacions de joves de la comunitat de Kafountine en la lluita contra les violències fetes a dones i nenes” de l’associació Kakolum. Senegal
 • “Millora dels drets fonamentals econòmics vers una vida lliure de violència per les dones d’Ibo” de la Fundació Ibo. Moçambic.

Els 2 projectes locals escollits són:

 • “Començar de nou! Finançament d’eines de treball per lluitar contra la precarietat laboral i crear treball digne” de Acció Solidària Contra l’Atur
 • “Taller i escola de costura social” de la Fundació Roure.

Enhorabona als projectes subvencionats i gràcies. Animem als projectes que enguany no han estat seleccionats a presentar-se a futures convocatòries.