Projectes finançats

Convocatòria any 2024

1. Entitat: PROLLEMA-Espai ASID. Localització: Barcelona
Projecte: PROLLEMA és un projecte nascut dins del projecte comunitari de la Nau Bostik al barri de la Sagrera de Barcelona. S’adreça al jovent migrant sol en situació d’exclusió social severa, i els capacita, prèvia formació, com a ensenyants de la seva llengua materna. Es tracta d’un sector d’alt risc, sense suport. Prollema ofereix una oportunitat de teixir xarxa relacional, en un entorn remunerat, i reforçant l’autoestima dels joves.

2. Entitat: Soñar Despierto. Localització: Catalunya
Projecte: Campamentos de verano 2024. Campamentos de verano para 70 niños y niñas de entre 3 y 12 años, que viven en diferentes centros de acogida de Cataluña y que provienen de situaciones de exclusión social de naturaleza diversa, entre las que destacamos las siguientes: padres y madres que no pueden hacerse cargo de sus necesidades debido a una situación económica desfavorable o, en otros casos, por otras situaciones más delicadas, como maltratos, drogadicción, alcoholismo, abusos o abandono.

3. Entitat: Fundació Bosco Global. Localització: Betlem, Cisjordània, Territoris Palestins
Projecte: La Casa del pa de Betlem. Garantint la seguretat alimentària i l’apoderament comunitari en situació d’emergència. Subministrament de pa gratuït a dos dels cinc organismes socials amb qui es pretén col·laborar a Betlem per fer front l’emergència i arribar el màxim número de beneficiaris. Aquests organismes socials, es dediquen exclusivament a assistir als grups de població que es troben en situació més vulnerable, com son els infants orfes, amb especial atenció a les noies i, la gent amb alguna discapacitat física i/o mental.

Convocatòria any 2023

1. Entitat: Metzineres SCCL. Localització: Colòmbia (ciutat de Cali)
Projecte: Entorns d’aixopluc per a dones. Projecte d’atenció integral i diferenciada per a dones que usen drogues i que són víctimes de violència de gènere. Localitzat a la ciutat de Cali (Colòmbia). Hi ha una part de formació telemàtica, però el gruix del projecte i de la subvenció que ens demanen és pel viatge dels professionals que han d’assessorar sobre el terreny.

2. Entitat: Coravant. Localització: Sàhara
Projecte: Cors Valents. Infants amb problemes de cor en situació de refugiats. Projecte d’assistència mèdica a infants amb problemes de cor en situació de refugiats. Desenvolupat al Sàhara occidental (refugiats saharauïs). El projecte és per finançar un viatge (que intenten fer anualment) de dos cardiòlegs pediatres per atenció allà o trasllat a Barcelona. Entitat amb 15 anys experiència i que compta, per aquest projecte, amb la col·laboració de l’Hospital de la Vall d’Hebrón.

3. Entitat: Àfrica, Stop Malària. Localització: Gàmbia (població Fugga)
Projecte: Malària zero a Fugga. Protecció amb mosquiteres de persones en risc de contraure malària. Dirigit a un col·lectiu de 400 persones de cases amb dones embarassades i nenes menors de 5 anys al poblat de Fugga a Gàmbia. Activitats: Cens de la població a Fugga; compra i distribució de mosquiteres; Tallers d’educació en salut.

4. Entitat: Associació Punt de Referència. Localització: Barcelona
Projecte: Llars El Pas: impulsem llars cooperatives per a jovent en situació de vulnerabilitat. El projecte Llars el Pas vol donar resposta a les dificultats d’accés a un habitatge digne, que trenquen les trajectòries d’emancipació de bona part del jovent extutelat. Jovent compromès amb la seva trajectòria que ha demostrat un potencial, compromís i responsabilitat elevat, però que donada l’exclusió habitacional, un cop compleixen la majoria d’edat tenen un risc alt d’acabar en situació de carrer o bé en situacions d’infrahabitatge que els dificulten la continuïtat de la seva trajectòria. És un projecte de prevenció del sensellarisme juvenil. Aquest projecte contempla un seguiment socioeducatiu per part d’una educadora per tal d’acompanyar el procés d’emancipació del jovent, treballant el previ d’entrada a l’habitatge cooperatiu, l’inici de l’estada i la col·laboració amb la cooperativa.

5. Entitat: Oblates del Santíssim Redemptor de Barcelona. Localització: Barcelona
Projecte: Obrint Horitzons. Aquest projecte pretén formar i oferir unes majors oportunitats laborals a dones immigrants que viuen en contextos de prostitució, pobresa i exclusió social, a través de la capacitació tècnica en auxiliar de magatzem de productes alimentaris. El projecte va adreçat a un grup d’entre 10-12 dones que exerceixen o han exercit la prostitució. Es tracta de dones joves (25-35 anys) immigrants procedents majoritàriament de Llatinoamèrica i l’Àfrica. Es troben, majoritàriament, en situació administrativa regular o pròximes a la regularització. D’altra banda la majoria d’elles tenen fills a càrrec i es troben en una situació de pobresa severa, sense pràcticament ingressos ni prestacions. Finalment es tracta de dones que porten un recorregut llarg de seguiment a l’entitat, que ja han fet les formacions pre laborals prèvies i han mostrat i expressat interès per aquest tipus de formació i camp laboral.
És molt important que puguin incorporar-se a àmbits laborals que no siguin exclusivament els dels sectors de les cures que reforcen i estigmatitzen més les desigualtats de gènere. Aquest curs ho pot afavorir, incidint en una major igualtat en aquest camp professional que, actualment, està més masculinitzat.

Convocatòria any 2022

1. Entitat: Associació Drets i Ciutat (ADIC). Localització: Senegal (Ciutat de Louga,  Barri de Keur Serigne)
Projecte: Aliança per l’esport a Louga. El projecte consisteix en organitzar un casal d’estiu esportiu amb voluntaris/es del Club de futbol Rosario Central de Catalunya, durant l’agost a un barri de Louga. El casal d’estiu es va adreçar a uns 100 nens i nenes del barri de 5 a 12 anys. Les activitats han estat dirigides per voluntaris i voluntàries de Rosario Central i joves del barri que van rebre una formació prèvia. A més de millorar la qualitat de vida de nens i joves de Louga, el projecte també pretén tenir  impacte entre els joves de la Verneda i la Pau (on està radicat el Club de futbol) i fa que augmenti la seva sensibilitat i coneixement sobre el fenomen de la migració.

2. Entitat: Banc de Recursos. Localització: Barcelona
Projecte: Pont Solidari i Pont Alimentari. És un projecte del Banc de Recursos que es desenvolupa a Barcelona, amb l’objectiu de reduir el malbaratament de recursos (alimentaris i no alimentaris) en benefici del planeta i de la salut de la població. Ofereix recursos a persones en situació de vulnerabilitat, ja sigui en aliments o en materials digitals necessaris (ordinadors, tablets, etc) per reduir les possibilitats de quedar excloses de la societat. El projecte preveu estendre la xarxa d’aprofitament d’aliments i la reutilització de materials, millorar-ne la difusió i augmentar el nombre d’empreses col·laboradores.

3. Entitat: PROLLEMA_Associació sociocultural La Muga. Localització: Barcelona
Projecte: ESPAI ASID, cobertura habitacional per a joves migrats sols. Es tracta d’un projecte local  per ajudar els joves migrats sols que en arribar a la majoria d’edat es troben en situació d’exclusió social severa. El projecte ofereix  cobertura residencial i de necessitats bàsiques a joves migrats sols en situació d’exclusió residencial i vinculat a ‘PROLLEMA, ensenyant llengua materna’, mitjançant residència lingüística temporalitzada a 12 mesos a la Nau Bostik, present al barri de la Sagrera.

Convocatòria any 2021

1. Entitat: Salesians Sant Jordi – PES Cruïlla. Localització: Barcelona
Projecte: Bicicletes a Nou Barris: salut i inserció sociolaboral per a joves. Aquest projecte desenvolupat pels Salesians Sant Jordi de Nou Barris està vinculat al programa “Divendres Alternatius” de l’Agència de Salut Pública de Barcelona i te la finalitat de promoure la salut, la formació i alternatives saludables en l’ocupació del temps lliure i d’oci dels joves oferint formacions en l’àmbit del lleure i esportiu, així com l’acompanyament a la inserció. La iniciativa d’aquest projecte sorgeix d’un petit taller de mecànica bàsica de bicicletes, que s’ha fet amb joves de l’entitat durant el darrer trimestre del 2020. Arrel d’aquest primer taller es va decidir juntament amb els joves obrir-lo al barri com a prova pilot en forma de espai d’autoreparació, amb gran èxit per la gran participació i implicació dels i les joves.

El projecte ofereix al barri un espai d’autoreparació de bicis setmanal i una ruta mensual dissenyada i dinamitzada conjuntament amb joves voluntaris. Més enllà del voluntariat el projecte ha facilitat petites experiències laborals amb contracte a joves fent el manteniment de la flota de bicis del projecte i dinamitzant rutes per entitats.

Pel que fa la formació aquest any s’ha pogut oferir una formació professionalitzadora amb la col·laboració de Biciclot. De manera que, el projecte, sobretot ha esdevingut un espai per a treballar la inserció socioeducativa i laboral dels joves.

La subvenció de ZerosetBCN ha contribuit a:

– Oferir serveis i formació al territori que facilitin l’ús de la bicicleta

– Implicar a les joves participants en la gestió i dinamització del projecte

– Ser un espai d’inserció per a joves de la zona

2. Entitat: Associació Centre Obert Heura Gràcia. Localització: Barcelona
Projecte: Som Llar, recurs residencial per a persones sense llar

SOM LLAR és un recurs residencial per a persones sense llar que tenen dificultats per accedir als recursos normalitzats.  

L’objectiu principal  és oferir a les persones sense sostre un habitatge estable des del que poder iniciar un procés de recuperació, apoderament i autonomia personal així com millorar l’estat de salut (bio-psico-social). Els criteris d’accés son: persones soles, dones en situació de sensellarisme, amb trajectòria de vida al carrer i/o en un habitatge inadequat, més de tres mesos atesos a Heura amb totes les opcions d’habitatge públic esgotades, sense problemes de salut mental i/o addiccions sense tractament, autonomia en la realització de les activitats bàsiques de la vida diària, i disposar d’ingressos econòmics mínims o estar en disposició de tenir-ne (procedents de treball, prestacions o subsidis) a criteri de la treballadora social.

3. Entitat: Associació per la Cooperació al Desenvolupament KAKOLUM. Localització: Localitats de d’Abéné, Kafountine i Diannah al Senegal
Projecte: Garantir el dret a la salut de noies joves i dones del municipi de Kafountine, Senegal.

El projecte, ha tingut lloc a 3 localitats del municipi de Kafountine, a la regió de la Casamance, al sud del Senegal, i ha comptat amb la participació de més de 2.000 titulars protagonistes que han participat en les diferents activitats. L’objectiu general del projecte era garantir els drets sexuals i reproductius de les noies joves i les dones del municipi de Kafountine a través de 4 objectius específics:

  1. Augmentar la sensibilització en matèria de salut sexual i reproductiva (SSiSR) de la població de les tres localitats.
  2. Assegurar l’accés a la informació de qualitat per als alumnes dels 3 centres de secundària sobre sexualitat, embaràs precoç i infeccions de transmissió sexual.
  3. Assegurar l’accés a la informació de qualitat per als titulars de responsabilitat (mares i pares d’alumnes; professors i professionals de la salut).
  4. Garantir la bona gestió del projecte i la seva difusió al Senegal i a Espanya.

La subvenció de ZerosetBCN el 2021 ha contribuit a l’objectiu 3 a partir de la realització d’un taller amb professionals de la salut, sobre: drets humans i el dret a la salut; la situació en matèria de la salut sexual i reproductiva a la regió, desafiaments i, possibilitats; conceptes sobre el gènere i la sexualitat; tècniques de counselling i la seva aplicació.  Assisteixen la majoria dels professionals de la salut en materia de salut sexual i reproductiva (SSySR), 25 matrones, assistents socials i agents comunitàries.

Convocatòria any 2020
Entitat: Fundació PROVEA (Pro Vellesa Autònoma)
Projecte: Projecte de prevenció del maltractament a les persones grans. Projecte per prevenir el maltractament que pateix el col·lectiu i les possibles situacions de risc per tal de garantir el benestar, la qualitat de vida i el dret a una vellesa digna.
Localització: Província de Barcelona

Entitat: Punt de Referència
Projecte: Joves x joves; lluita contra la vulneració de drets del jovent tutelat. Projecte per lluitar contra la vulneració del dret a la participació i possibilitar una emancipació amb garanties amb aquesta proposta que s’adreça a jovent tutelat i extutelat fent especial atenció als efectes diferencials, invisibilització i major violència rebuda per les noies.
Localització: Barcelona

Entitat: Associació El sueño de la campana
Projecte: Aula de apoyo para alumnos con discapacidades de la comunidad de Yúcul. Construir i habilitar un espai pertinent, del que no disposen actualment, destinat a millorar l’atenció dels nens, nenes i adolescents amb discapacitats diverses que assisteixen a l’Aula de Apoyo inicial, de l’escola de la comunitat
Localització: Comunitat de Yúcul, a San Ramón, Nicaragua

Convocatòria any 2018
Entitat: Fundació Coravant
Projecte: Cors Valents, infants que neixen amb problemes de cor en situació de refugiats
Localització: Sahara Occidental, campaments de refugiats

Entitat: Kakolum
Projecte: Violència Zero: Mobilitzant a les associacions de joves de la comunitat de Kafountine en la lluita contra les violències fetes a dones i nenes
Localització: Senegal

Entitat: Fundación Ibo
Projecte: Millora dels drets fonamentals econòmics vers una vida lliure de violència per les dones d’Ibo
Localització: Moçambic

Entitat: Acció Solidària Contra l’Atur
Projecte: Començar de nou! Finançament d’eines de treball per lluitar contra la precarietat laboral i crear treball digne
Localització: Barcelona i àrea metropolitana

Entitat: Fundació Roure
Projecte: Taller i escola de costura social
Localització: Barcelona

Convocatòria any 2017
Entitat: AMISI
Projecte: L’Esport, Motor de Valors. Dinamització de valors, coneixement de l’entorn i prevenció de la radicalització per a joves mitjançant la pràctica de l’atletisme (més informació al proper butlletí)
Localització: Barcelona, Tànger-Tetuan, Marrakech (Marroc)

Entitat: Africa, Stop Malaria
Projecte: Malaria zero a Santato Samba Dem (més informació al proper butlletí)
Localització: Poblat de Santato Samba Dem (Gàmbia)

Entitat: FUNDACIO PRIVADA LLARS COMPARTIDES
Projecte: LLARS COMPARTIDES. Cohabitatge per a gent gran amb rendes baixes (més informació al proper butlletí)
Localització: Barcelona i Badalona

Entitat: FUNDACIÓ PRIVADA ARED
Projecte: Programa d’integració social i d’inserció laboral adreçat a dones en situació penitenciària i en exclusió social (més informació al proper butlletí)
Localització: Barcelona

Convocatòria any 2016
Entitat: Fundación MAIN
Projecte: Espai “Mae Luz” (més informació al proper butlletí)
Localització: Maputo (Mozambique)

Entitat: Transpirenaica Social Solidaria
Projecte: Marxa per la inclusió social (més informació al proper butlletí)
Localització: Catalunya, Navarra, el Pais Basc

Convocatòria any 2015
Entitat: Associació Casa de Mali
Projecte: Enfortint les capacitats de les dones a través de l’agricultura sostenible (més informació al butlletí n.21)
Localització: Djélibani (Mali)

Entitat: Ventijol
Projecte: Començar de nou. Atenció a infants i adolescents afectats per traumes, maltractament i violència a l’entorn familiar
Localització: Barcelona

Convocatòria any 2014
Entitat: Fundación Amigos de Rimkieta
Projecte: Programa Nutricional y Sanitario de la Maternelle Valencia (més informació al butlletí n.20)
Localització: Burkina Faso

Entitat: Investigación social y asesoramiento legal (ISALP)
Projecte: Fortalecimiento a la seguridad alimentaria familiar, mediante la producción de miel de abeja (més informació al butlletí n.20)
Localització: Bolívia

Entitat: Talita fundació privada
Projecte: Inclusió Social de Nens amb Discapacitat Intel·lectual des de l’Escola (més informació al butlletí n.20)
Localització: Barcelona

Convocatòria any 2013
Entitat: Salesians Sant Jordi – Plataforma Educativa i Social Cruïlla de Ciutat Meridiana
Projecte: Projecte Cruïna (més informació al butlletí n.18)
Localització: Barcelona

Entitat: Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona
Projecte: Apadrina un tractament. Assistència sanitària a la infància a l’Hospital Saint John of God de Sierra Leone (més informació al butlletí n.18)
Localització: Sierra Leona

Entitat: Active Africa
Projecte: Escola nocturna per infants pastors de les tribus Samburu i Turkana (més informació al butlletí n.18)
Localització: Kènia

Convocatòria any 2012
Entitat: Associació d’assistència a dones agredides sexualment
Projecte: Donar continuïtat a l’assistència integral, especialitzada i gratuïta a dones, nens, nenes, joves i adolescents que han patit agressions sexuals (més informació al butlletí n.17)
Localització: Barcelona

Entitat: Construye Mundo
Projecte: Implantació d’una granja d’ovelles al poblat de Soubalo-Mboumba (més informació al butlletí n.17)
Localització: Senegal

Entitat: EDFON (Educational & Development Foundation Nepal)
Projecte: Projecte d’escola per infants desavantatjats (Nepal Catalunya Primary School) (més informació al butlletí n.17)
Localització: Nepal

Convocatòria any 2011
Entitat: Parròquia Sant Bernat de Claravall – Centre Cruïlla
Projecte: Projecte Cruïna (més informació al butlletí n.16)
Localització: Barcelona

Entitat: ONG Nutrició Sense Fronteres
Projecte: Foment de l’ Alimentació Sana i Equilibrada per a les dones i infants de la Regió d’Upper River (més informació al butlletí n.16)
Localització: Gambia

Entitat: Fundació ADA per al Desenvolupament
dels Adivasis
Projecte: Educació en “escoles-cabana” per a infants adivasis (aborígens) fills de treballadors migrants al districte de Raigad
Localització: India

Convocatòria any 2010
Entitat: Active Africa
Projecte: Proveïment de Centre Nutricional als infants del carrer i els fills de les venedores del gran mercat (més informació al butlletí n.15)
Localització: Malawi

Entitat: Association de la Fondation Universitaires pour la Ville (AFEV)
Projecte: Acompanya a un infant: Programa per a infants i joves en situació d’exclusió social (més informació al butlletí n.15)
Localització: Barcelona

Entitat: Fundació MAIN
Projecte: Atenció psicoeducativa a nens i nenes que viuen al carrer (més informació al butlletí n.15)
Localització: Moçambic

Convocatòria any 2009
Entitat: Units en Acció (UNIACC)
Projecte: Compra d’un generador pel centre sanitari de Pounga (més informació al butlletí n.15)
Localització: República del Congo

Entitat: Fundació Privada NEPP
Projecte: Salvant Àfrica a través dels nens – Manutenció dels nens i nenes orfes víctimes de VIH/SIDA a Moçambic (més informació al butlletí n.15)
Localització: Moçambic

Entitat: Associació Rauxa
Projecte: Tractament integral d’alcoholisme crònic en transeünts crònics sense llar (més informació al butlletí n.15)
Localització: Barcelona

Convocatòria any 2008
Entitat: Centre d’Acollida Assís
Projecte: Suport al carrer per persones sense llar (més informació al butlletí n.14)
Localització: Barcelona

Entitat: Sodepau (solidaritat per al desenvolupament i la pau)
Projecte: Programa de dinamització “Dar Taliba” (La casa de l’estudianta) a una comuna rural (més informació al butlletí n.14)
Localització: Marroc

Convocatòria any 2007
Entitat: Associació Sociocultural La Formiga
Projecte: Formació bàsica i prelaboral per a joves immigrats (més informació al butlletí n.13)
Localització: Barcelona

Entitat: Associació Los Patojos
Projecte: Programa educativo integral: Escuela los Patojos. Centro Cultural para la Comunidad: Los Patojos (més informació al butlletí n.13)
Localització: Guatemala

Convocatòria any 2006
Entitat: Casal dels Infants del Raval
Projecte: Barri Acull, accions d’acollida de famílies nouvingudes (més informació al butlletí n.12)
Localització: Barcelona

Entitat: Associació Yamuna d’Ajut a la Infància
Projecte: Construcció i funcionament d’un centre per acollir menors abandonats o de famílies en situació de pobresa extrema (més informació al butlletí n.12)
Localització: Madagascar

Convocatòria any 2004
Entitat: Investigación social y asesoramiento legal (ISALP)
Projecte: Producción de plantines de frutales (més informació al butlletí n.11)
Localització: Bolívia

Entitat: Associació Punt de Referència
Projecte: Acompanyament i acolliment de joves ex-tutelats majors de 18 anys (més informació al butlletí n.11)
Localització: Barcelona

Convocatòria any 2003
Entitat: Associació EDUCO
Projecte: Esmorzar escolar (més informació al butlletí n.10)
Localització: Bolívia

Entitat: Associació Punt de Referència
Projecte: Acompanyament i acolliment de joves ex-tutelats majors de 18 anys (més informació al butlletí n.10)
Localització: Barcelona

Convocatòria any 2002
Entitat: Cooperacció
Projecte: Fortalecimiento del liderazgo y la participación de las mujeres en la gestión del desarrollo local en el municipio de Jinquilisco
Localització: El Salvador

Entitat: Arrels Fundació
Projecte: Suport a persones sense llar. Programes d’Atenció Integral 2004 (més informació al butlletí n.8)
Localització: Barcelona

Convocatòria any 2001
Entitat: Ademi, Associació de dones Ixpiyacoc, canalitzat per Cooperacció
Projecte: Enfortiment de l’activitat productiva i organitzativa de les dones maies en l’àmbit rural guatemalenc
Localització: Guatemala

Entitat: Casal dels Infants del Raval
Projecte: Casal del temps de lleure- Casal Obert
Localització: Barcelona

Convocatòria any 2000
Entitat: Medicus Mundi Catalunya
Projecte: Desenvolupament de l’APS a Riberalta. Fase II: Millora de la cobertura i la qualitat
Localització: Bolívia

Entitat: Consorci de 3 ONG (Medicus Mundi Catalunya, Entrepobles, Veterinaris sense fronteres)
Projecte: 3 Fàsic (Fòrum d’Associacions de Solidaritat Internacional a Catalunya)
Localització: Catalunya

Entitat: Amics de Vicky Sherpa
Projecte: Escola Daleki a Nepal. Escola de capacitació de mestres i escola de caire social i educatiu per a nens sense possibilitats.
Localització: Nepal

Entitat: Cooperacció
Projecte: Dones i desenvolupament agroecològic
Localització: El Salvador

Entitat: Casal dels Infants del Raval
Projecte: Casal dels Infants del Raval
Localització: Barcelona

Entitat: Associació EDUCO
Projecte: Menjador escolar a Vallecito
Localització: Bolívia