Projectes finançats

Convocatòria any 2021

1. Entitat: Salesians Sant Jordi – PES Cruïlla. Localització: Barcelona
Projecte: Bicicletes a Nou Barris: salut i inserció sociolaboral per a joves. Aquest projecte desenvolupat pels Salesians Sant Jordi de Nou Barris està vinculat al programa “Divendres Alternatius” de l’Agència de Salut Pública de Barcelona i te la finalitat de promoure la salut, la formació i alternatives saludables en l’ocupació del temps lliure i d’oci dels joves oferint formacions en l’àmbit del lleure i esportiu, així com l’acompanyament a la inserció. La iniciativa d’aquest projecte sorgeix d’un petit taller de mecànica bàsica de bicicletes, que s’ha fet amb joves de l’entitat durant el darrer trimestre del 2020. Arrel d’aquest primer taller es va decidir juntament amb els joves obrir-lo al barri com a prova pilot en forma de espai d’autoreparació, amb gran èxit per la gran participació i implicació dels i les joves.

El projecte ofereix al barri un espai d’autoreparació de bicis setmanal i una ruta mensual dissenyada i dinamitzada conjuntament amb joves voluntaris. Més enllà del voluntariat el projecte ha facilitat petites experiències laborals amb contracte a joves fent el manteniment de la flota de bicis del projecte i dinamitzant rutes per entitats.

Pel que fa la formació aquest any s’ha pogut oferir una formació professionalitzadora amb la col·laboració de Biciclot. De manera que, el projecte, sobretot ha esdevingut un espai per a treballar la inserció socioeducativa i laboral dels joves.

La subvenció de ZerosetBCN ha contribuit a:

– Oferir serveis i formació al territori que facilitin l’ús de la bicicleta

– Implicar a les joves participants en la gestió i dinamització del projecte

– Ser un espai d’inserció per a joves de la zona

El projecte ha facilitat el voluntariat als joves del barri, sent a l’hora un espai on crear xarxa i intercanviar coneixements entre joves i veïnes a més de oferir serveis a entitats i veïnes.

El servei de préstec per a les persones vinculades al projecte ha estat una manera real d’oferir un mitjà de transport alternatiu, econòmic i saludable i ha permès dissenyar rutes aprofitant l’entorn natural de Collserola i Besòs.

A més ha servit per oferir una formació professionalitzadora de qualitat i amb acompanyament educatiu que facilita la inserció sociolaboral de les persones participants.

El Projecte contribueix a la consecució de diversos ODS:

Objectiu 3.- Salut i Benestar: Garantir una vida sana i promoure el benestar per a tots a totes les edats

Objectiu 4.- Educació de qualitat: Garantir un educació inclusiva, equitativa i de qualitat

Objectiu 8.- Treball decent i creixement econòmic: Promoure el creixement econòmic sostingut,  inclusiu i sostenible, l’ocupació plena i productiva i el treball decent per a tothom.

Objectiu 11.- Ciutats i Comunitats sostenibles: Aconseguir que les ciutats i els assentaments humans siguin inclusius, segurs, resilients i sostenibles

2. Entitat: Associació Centre Obert Heura Gràcia. Localització: Barcelona
Projecte: Som Llar, recurs residencial per a persones sense llar

SOM LLAR és un recurs residencial per a persones en situació de sense llar que tenen dificultats per accedir als recursos normalitzats. Es va posar en marxa el setembre del 2020 per complementar els serveis que el Centre Heura presta a les persones en situació de sense llar a Barcelona com son els serveis d’higiene i rober, les activitats sòcio-educatives i les laborals. El projecte s’ha desenvolupat a un pis d’atenció social de tres habitacions situat al carrer Sant Antoni María Claret que la Fundació Habitat3 cedeix a l’entitat en règim de lloguer social. Un equip d’acompanyament i suport s’ha desplaçat setmanalment al pis per al seu seguiment. Es un equip multidisciplinar que ha comptat amb 3 professionals i 5 persones voluntàries el 2021.

L’objectiu principal del projecte és oferir a les persones sense sostre un habitatge estable des del que poder iniciar un procés de recuperació, apoderament i autonomia personal així com millorar l’estat de salut (bio-psico-social). Els criteris d’accés son: persones soles, dones en situació de sensellarisme, amb trajectòria vida al carrer i/o en un habitatge inadequat, més de tres mesos atesos a Heura amb totes les opcions d’habitatge públic esgotades, sense problemes de salut mental i/o addiccions sense tractament, autonomia en la realització de les activitats bàsiques de la vida diària, i disposar d’ingressos econòmics mínims o estar en disposició de tenir-ne (procedents de treball, prestacions o subsidis) a criteri de la treballadora social.

Les activitats amb les persones usuàries tant a nivell individual com grupal han estat:

 • Elaborar, acordar i executar amb l’equip de suport (treballadora social, educadora, sotsdirectora i voluntaris) un pla Individualitzat de desenvolupament personal
 • Suport i acompanyament a les activitats de vida diària: hàbits higiènics i de cura personals, neteja, compra, cuina, rentat de roba..
 • Assemblees de pis cada divendres sobre la convivència i la organització
 • Suport i acompanyament a les tramitacions: xarxa de salut, DNI, el NIE o permís de treball, ajut econòmic quan la persona no té ingressos o obrir un compte bancari.
 • Seguiment socioeducatiu setmanal i acompanyament emocional

L’atenció es basa en un model no directiu en el que les persones son protagonistes dels seus propis processos, acompanyades per l’equip socioeducatiu, amb respecte pels ritmes i decisions pròpies, treballant l’empoderament. S’han promogut els espais  d’autogestió i desjerarquització de les relacions, promovent les relacions d’ajuda horitzontals. Respecte l’eix comunitari s’ha treball en xarxa amb actors del barri, serveis públics i teixit associatiu de la ciutat (SIS-Servei d’Inserció Social de Barcelona- Càritas Barcelona- CAP ). Consideren que cal reforçar la integració al barri.

Els resultats del projecte l’any 2021 han estat:

 • Cinc persones ateses: quatre homes i una dona, d’edats entre els 36 i els 78 anys
 • S’ha assolit el 65% de dels objectius consensuats als itineraris personalitzats:
  • 15 tramitacions realitzades
  • 80% dels residents recupera hàbits de vida saludables i millora els seus hàbits d’higiene i hàbits quotidians de la vida diària
  • 80% manifesta un grau de satisfacció alt de la seva estada
  • 3 residents han pogut fer una aportació simbòlica per a despeses per al seu manteniment (menjar, productes higiene…).
 • Dues renúncies: una unilateral i una pactada entre la persona usuària i l’equip socioeducatiu

3. Entitat: Associació per la Cooperació al Desenvolupament KAKOLUM. Localització: Localitats de d’Abéné, Kafountine i Diannah al Senegal
Projecte: Garantir el dret a la salut de noies joves i dones del municipi de Kafountine, Senegal.

El projecte, executat d’abril a octubre de 2021, ha tingut lloc a 3 localitats del municipi de Kafountine, a la regió de la Casamance, al sud del Senegal, i ha comptat amb la participació de més de 2.000 titulars protagonistes que han participat en les diferents activitats. L’objectiu general del projecte era garantir els drets sexuals i reproductius de les noies joves i les dones del municipi de Kafountine a través de 4 objectius específics:

 1. Augmentar la sensibilització en matèria de salut sexual i reproductiva (SSiSR) de la població de les tres localitats.
 2. Assegurar l’accés a la informació de qualitat per als alumnes dels 3 centres de secundària sobre sexualitat, embaràs precoç i infeccions de transmissió sexual.
 3. Assegurar l’accés a la informació de qualitat per als titulars de responsabilitat (mares i pares d’alumnes; professors i professionals de la salut).
 4. Garantir la bona gestió del projecte i la seva difusió al Senegal i a Espanya.

La subvenció de ZerosetBCN el 2021 ha contribuït a l’objectiu 3 a partir de la realització d’un taller amb professionals de la salut, sobre: drets humans i el dret a la salut; la situació en matèria de la salut sexual i reproductiva a la regió, desafiaments i, possibilitats; conceptes sobre el gènere i la sexualitat; tècniques de councelling i la seva aplicació.  Assisteixen la majoria dels professionals de la salut en matèria de salut sexual i reproductiva (SSySR), 25 matrones, assistents socials i agents comunitàries. El taller ha contribuït a:

 • Reforçar les capacitats del col·lectiu a favor de la lluita contra les violències fetes a dones i nenes i per la defensa dels drets humans (especialment el dret a la salut i el dret a una vida lliure de violències);
 • Afavorir un enfocament que tingui en compte la igualtat de gènere a l’accés als serveis de SSiSR;
 • Augmentar els coneixements dels actors i actrius claus sobre les violències de gènere, el councelling i les estratègies de protecció i promoció dels drets de les dones i els adolescents.

El taller ha millorat les seves capacitats de donar assistència en matèria de salut sexual i reproductiva i disposar de les eines de consell i acompanyament a adolescents i joves, a més de desenvolupar estratègies favorables per protegir els drets de les noies joves i les dones. Aquesta ha estat una de les primeres activitats del projecte, per poder seleccionar persones indicades per acompanyar la realització d’altres activitats dels projectes, i per augmentar l’impacte del projecte des de l’inici. Un dels principis que persegueix Kakolum en tots els projectes és empoderar a la població local per fer-los motor del canvi i que les accions siguin sostenibles. Així, informant i formant el personal de salut, es va garantir la difusió del projecte a nivell dels centres de salut, se’n va augmentar la implicació al projecte i es va facilitar la realització d’algunes activitats. L’alta motivació del personal de salut per participar a les diferents activitats ha estat un aspecte molt positiu de la intervenció: matrones i assistents socials han animat els grups de discussió, han participat a les reunions de seguiment i han dirigit els tallers fent seu el projecte.

Convocatòria any 2020
Entitat: Fundació PROVEA (Pro Vellesa Autònoma)
Projecte: Projecte de prevenció del maltractament a les persones grans. Projecte per prevenir el maltractament que pateix el col·lectiu i les possibles situacions de risc per tal de garantir el benestar, la qualitat de vida i el dret a una vellesa digna.
Localització: Província de Barcelona

Entitat: Punt de Referència
Projecte: Joves x joves; lluita contra la vulneració de drets del jovent tutelat. Projecte per lluitar contra la vulneració del dret a la participació i possibilitar una emancipació amb garanties amb aquesta proposta que s’adreça a jovent tutelat i extutelat fent especial atenció als efectes diferencials, invisibilització i major violència rebuda per les noies.
Localització: Barcelona

Entitat: Associació El sueño de la campana
Projecte: Aula de apoyo para alumnos con discapacidades de la comunidad de Yúcul. Construir i habilitar un espai pertinent, del que no disposen actualment, destinat a millorar l’atenció dels nens, nenes i adolescents amb discapacitats diverses que assisteixen a l’Aula de Apoyo inicial, de l’escola de la comunitat
Localització: Comunitat de Yúcul, a San Ramón, Nicaragua

Convocatòria any 2018
Entitat: Fundació Coravant
Projecte: Cors Valents, infants que neixen amb problemes de cor en situació de refugiats
Localització: Sahara Occidental, campaments de refugiats

Entitat: Kakolum
Projecte: Violència Zero: Mobilitzant a les associacions de joves de la comunitat de Kafountine en la lluita contra les violències fetes a dones i nenes
Localització: Senegal

Entitat: Fundación Ibo
Projecte: Millora dels drets fonamentals econòmics vers una vida lliure de violència per les dones d’Ibo
Localització: Moçambic

Entitat: Acció Solidària Contra l’Atur
Projecte: Començar de nou! Finançament d’eines de treball per lluitar contra la precarietat laboral i crear treball digne
Localització: Barcelona i àrea metropolitana

Entitat: Fundació Roure
Projecte: Taller i escola de costura social
Localització: Barcelona

Convocatòria any 2017
Entitat: AMISI
Projecte: L’Esport, Motor de Valors. Dinamització de valors, coneixement de l’entorn i prevenció de la radicalització per a joves mitjançant la pràctica de l’atletisme (més informació al proper butlletí)
Localització: Barcelona, Tànger-Tetuan, Marrakech (Marroc)

Entitat: Africa, Stop Malaria
Projecte: Malaria zero a Santato Samba Dem (més informació al proper butlletí)
Localització: Poblat de Santato Samba Dem (Gàmbia)

Entitat: FUNDACIO PRIVADA LLARS COMPARTIDES
Projecte: LLARS COMPARTIDES. Cohabitatge per a gent gran amb rendes baixes (més informació al proper butlletí)
Localització: Barcelona i Badalona

Entitat: FUNDACIÓ PRIVADA ARED
Projecte: Programa d’integració social i d’inserció laboral adreçat a dones en situació penitenciària i en exclusió social (més informació al proper butlletí)
Localització: Barcelona

Convocatòria any 2016
Entitat: Fundación MAIN
Projecte: Espai “Mae Luz” (més informació al proper butlletí)
Localització: Maputo (Mozambique)

Entitat: Transpirenaica Social Solidaria
Projecte: Marxa per la inclusió social (més informació al proper butlletí)
Localització: Catalunya, Navarra, el Pais Basc

Convocatòria any 2015
Entitat: Associació Casa de Mali
Projecte: Enfortint les capacitats de les dones a través de l’agricultura sostenible (més informació al butlletí n.21)
Localització: Djélibani (Mali)

Entitat: Ventijol
Projecte: Començar de nou. Atenció a infants i adolescents afectats per traumes, maltractament i violència a l’entorn familiar
Localització: Barcelona

Convocatòria any 2014
Entitat: Fundación Amigos de Rimkieta
Projecte: Programa Nutricional y Sanitario de la Maternelle Valencia (més informació al butlletí n.20)
Localització: Burkina Faso

Entitat: Investigación social y asesoramiento legal (ISALP)
Projecte: Fortalecimiento a la seguridad alimentaria familiar, mediante la producción de miel de abeja (més informació al butlletí n.20)
Localització: Bolívia

Entitat: Talita fundació privada
Projecte: Inclusió Social de Nens amb Discapacitat Intel·lectual des de l’Escola (més informació al butlletí n.20)
Localització: Barcelona

Convocatòria any 2013
Entitat: Salesians Sant Jordi – Plataforma Educativa i Social Cruïlla de Ciutat Meridiana
Projecte: Projecte Cruïna (més informació al butlletí n.18)
Localització: Barcelona

Entitat: Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona
Projecte: Apadrina un tractament. Assistència sanitària a la infància a l’Hospital Saint John of God de Sierra Leone (més informació al butlletí n.18)
Localització: Sierra Leona

Entitat: Active Africa
Projecte: Escola nocturna per infants pastors de les tribus Samburu i Turkana (més informació al butlletí n.18)
Localització: Kènia

Convocatòria any 2012
Entitat: Associació d’assistència a dones agredides sexualment
Projecte: Donar continuïtat a l’assistència integral, especialitzada i gratuïta a dones, nens, nenes, joves i adolescents que han patit agressions sexuals (més informació al butlletí n.17)
Localització: Barcelona

Entitat: Construye Mundo
Projecte: Implantació d’una granja d’ovelles al poblat de Soubalo-Mboumba (més informació al butlletí n.17)
Localització: Senegal

Entitat: EDFON (Educational & Development Foundation Nepal)
Projecte: Projecte d’escola per infants desavantatjats (Nepal Catalunya Primary School) (més informació al butlletí n.17)
Localització: Nepal

Convocatòria any 2011
Entitat: Parròquia Sant Bernat de Claravall – Centre Cruïlla
Projecte: Projecte Cruïna (més informació al butlletí n.16)
Localització: Barcelona

Entitat: ONG Nutrició Sense Fronteres
Projecte: Foment de l’ Alimentació Sana i Equilibrada per a les dones i infants de la Regió d’Upper River (més informació al butlletí n.16)
Localització: Gambia

Entitat: Fundació ADA per al Desenvolupament
dels Adivasis
Projecte: Educació en “escoles-cabana” per a infants adivasis (aborígens) fills de treballadors migrants al districte de Raigad
Localització: India

Convocatòria any 2010
Entitat: Active Africa
Projecte: Proveïment de Centre Nutricional als infants del carrer i els fills de les venedores del gran mercat (més informació al butlletí n.15)
Localització: Malawi

Entitat: Association de la Fondation Universitaires pour la Ville (AFEV)
Projecte: Acompanya a un infant: Programa per a infants i joves en situació d’exclusió social (més informació al butlletí n.15)
Localització: Barcelona

Entitat: Fundació MAIN
Projecte: Atenció psicoeducativa a nens i nenes que viuen al carrer (més informació al butlletí n.15)
Localització: Moçambic

Convocatòria any 2009
Entitat: Units en Acció (UNIACC)
Projecte: Compra d’un generador pel centre sanitari de Pounga (més informació al butlletí n.15)
Localització: República del Congo

Entitat: Fundació Privada NEPP
Projecte: Salvant Àfrica a través dels nens – Manutenció dels nens i nenes orfes víctimes de VIH/SIDA a Moçambic (més informació al butlletí n.15)
Localització: Moçambic

Entitat: Associació Rauxa
Projecte: Tractament integral d’alcoholisme crònic en transeünts crònics sense llar (més informació al butlletí n.15)
Localització: Barcelona

Convocatòria any 2008
Entitat: Centre d’Acollida Assís
Projecte: Suport al carrer per persones sense llar (més informació al butlletí n.14)
Localització: Barcelona

Entitat: Sodepau (solidaritat per al desenvolupament i la pau)
Projecte: Programa de dinamització “Dar Taliba” (La casa de l’estudianta) a una comuna rural (més informació al butlletí n.14)
Localització: Marroc

Convocatòria any 2007
Entitat: Associació Sociocultural La Formiga
Projecte: Formació bàsica i prelaboral per a joves immigrats (més informació al butlletí n.13)
Localització: Barcelona

Entitat: Associació Los Patojos
Projecte: Programa educativo integral: Escuela los Patojos. Centro Cultural para la Comunidad: Los Patojos (més informació al butlletí n.13)
Localització: Guatemala

Convocatòria any 2006
Entitat: Casal dels Infants del Raval
Projecte: Barri Acull, accions d’acollida de famílies nouvingudes (més informació al butlletí n.12)
Localització: Barcelona

Entitat: Associació Yamuna d’Ajut a la Infància
Projecte: Construcció i funcionament d’un centre per acollir menors abandonats o de famílies en situació de pobresa extrema (més informació al butlletí n.12)
Localització: Madagascar

Convocatòria any 2004
Entitat: Investigación social y asesoramiento legal (ISALP)
Projecte: Producción de plantines de frutales (més informació al butlletí n.11)
Localització: Bolívia

Entitat: Associació Punt de Referència
Projecte: Acompanyament i acolliment de joves ex-tutelats majors de 18 anys (més informació al butlletí n.11)
Localització: Barcelona

Convocatòria any 2003
Entitat: Associació EDUCO
Projecte: Esmorzar escolar (més informació al butlletí n.10)
Localització: Bolívia

Entitat: Associació Punt de Referència
Projecte: Acompanyament i acolliment de joves ex-tutelats majors de 18 anys (més informació al butlletí n.10)
Localització: Barcelona

Convocatòria any 2002
Entitat: Cooperacció
Projecte: Fortalecimiento del liderazgo y la participación de las mujeres en la gestión del desarrollo local en el municipio de Jinquilisco
Localització: El Salvador

Entitat: Arrels Fundació
Projecte: Suport a persones sense llar. Programes d’Atenció Integral 2004 (més informació al butlletí n.8)
Localització: Barcelona

Convocatòria any 2001
Entitat: Ademi, Associació de dones Ixpiyacoc, canalitzat per Cooperacció
Projecte: Enfortiment de l’activitat productiva i organitzativa de les dones maies en l’àmbit rural guatemalenc
Localització: Guatemala

Entitat: Casal dels Infants del Raval
Projecte: Casal del temps de lleure- Casal Obert
Localització: Barcelona

Convocatòria any 2000
Entitat: Medicus Mundi Catalunya
Projecte: Desenvolupament de l’APS a Riberalta. Fase II: Millora de la cobertura i la qualitat
Localització: Bolívia

Entitat: Consorci de 3 ONG (Medicus Mundi Catalunya, Entrepobles, Veterinaris sense fronteres)
Projecte: 3 Fàsic (Fòrum d’Associacions de Solidaritat Internacional a Catalunya)
Localització: Catalunya

Entitat: Amics de Vicky Sherpa
Projecte: Escola Daleki a Nepal. Escola de capacitació de mestres i escola de caire social i educatiu per a nens sense possibilitats.
Localització: Nepal

Entitat: Cooperacció
Projecte: Dones i desenvolupament agroecològic
Localització: El Salvador

Entitat: Casal dels Infants del Raval
Projecte: Casal dels Infants del Raval
Localització: Barcelona

Entitat: Associació EDUCO
Projecte: Menjador escolar a Vallecito
Localització: Bolívia